Incripcions

La inscripció estarà oberta fins el dia 22 d’abril de 2017, sempre que quedin places lliures. La inscripció permet l'accés a les conferències.

Places disponibles: 60
Preu de la inscripció: 25 euros (IVA inclós).

1 __ Ompliu i envieu el formulari d'inscripció.

2 __ Feu el pagament de la inscricpció a través de transferència bancària:

Informació del compte bancari:
Entitat bancària: Banc de Sabadell
Titular: AAGT. Associació d'Arts Gràfiques de les Comarques de Tarragona
Concepte: Petit + nom de qui fa la inscripció
Número de compte: 0081-0087-52-0001438545
IBAN / BIC: ES16 0081 0087 5200 0143 8545 / BSAB ESBB

3 __ Envieu una còpia del resguard de la transferència conforme s'ha fet el pagament
de la inscripció a l'adreça següent: hola@petitfestival.cat

4 __ Un cop realitzada la inscripció i comprovat el pagament de la inscripció,
rebreu un correu amb la notificació de la inscripció realitzada.

5 __ No s'admeten devolucions d'entrades

value="" placeholder="Nom">
value="" placeholder="Cognom">
value="" placeholder="Email">
value="" placeholder="Telèfon">
value="" placeholder="Adreça">